• Haber

  Hükümet çal??ma raporu: 10 milyon ki?i yoksulluktan kurtulacak

  05.03.2019

  Ba?bakan Li Keqiang'?n sundu?u hükümet çal??ma raporuna göre, k?rsal kesimlerde ya?ayan 10 milyondan fazla ki?i 2019'da yoksulluktan kurtulacak.

  Li Keqiang, plana göre yoksul nüfusu kurtarma hedefinin gerçekle?tirilmesinin yan? s?ra, köylülerin ya?am ko?ullar?n?n kapsaml? orta halli refah toplumu seviyesine ula?t?r?laca??n? söyledi.

  Li Keqiang, 13. Çin Ulusal Halk Meclisi (ÇUHM) 2. Toplant?s?'n?n aç?l?? töreninde hükümet çal??ma raporunu okumaya devam ediyor.

  博贝棋牌 七号电玩城下载| 时时中彩票| 棋牌游戏正版| 晓风棋牌网站| 夺宝电玩首页