• Etnik Gruplar ve Dinler

  Uygurlar

  2018-12-05

  Uygurlar, Çin'in kuzeyinde ya?ayan eski bir etnik gruptur. Uygur kelimesi, Uygurca'da “dayan??ma” veya “birle?me” anlam?na geliyor. Xinjiang'?n demografik yap?s?n?n esas?n? olu?turan Uygurlar'?n nüfusu 7 milyonu geçiyor. Ba?ta Tianshan Da?lar?'n?n güneyinde bulunan Ka?gar, Hotan ve Aksu olmak üzere Xinjiang'?n her kö?esine da??lan Uygurlar, kendi dil ve yaz?lar?na sahiptir.

  Uygurlar'?n geleneksel giyisilerinin ba??nda dört kö?eli takkeler geliyor. Uygur erkekleri nak??l? k?sa gömlek ve onun d???nda da uzun elbise giyerlerken, Uygur bayanlar?, elbise, üzerine de siyah yelek giyer, kolye, bilezik, yüzük ve küpe takarlar, Uygur k?zlar? ise saçlar?nda ince ince örgüler yapmay? severler. ?ehirlerde ya?ayan Uygurlar ise genellikle modern tarzda giyinirler.

  Kibarl??a büyük önem veren ve son derece misafirperver olan Uygurlar, büyükleri veya dostlar?yla kar??la?t?klar?nda sa? elini gö?üsün ortas?na koyarak ba??n? öne e?er ve selam verirler.

  ?ark? ve danslara çok yatk?n olan Uygurlar, aç?k yüreklili?i ve iyimserli?i ifade eden, göze ho? gelen, h?zl?, dönü?lü ve pozlar? de?i?ken danslar?yla tan?n?yorlar.

  Uygurlar, tar?m ve hayvanc?l?kla geçiniyorlar. Ayn? zamanda ticaret yapma gelene?ine de sahip olan Uygurlar'?n el becerisine dayal? zanaatlar? oldukça geli?mi? düzeye ula?t??? gibi yüksek sanat de?erleri de ta??yor. Kilim, nak??, ipek kuma?, bak?r kavanoz, b?çak ve geleneksel çalg?lar, Uygurlar'a özgü özellikler ta??yan e?yalard?r.

  博贝棋牌 乐皇棋牌首页| 钻石棋牌游戏首页| 真人捕鱼官网下载| 悠洋棋牌游戏首页| 大众棋牌游戏大厅下载网站